John Zorn / Masada Chamber Ensembles - Bar Kokhba (1996) [Contemporary Jazz, Klezmer]; FLAC (image+.cue)

Chamber Jazz, Improvised Music, Avant-Garde Crossover
User avatar
Mike1985
Uploader
Posts: 50074
Joined: 24 Jan 2016, 16:51

John Zorn / Masada Chamber Ensembles - Bar Kokhba (1996) [Contemporary Jazz, Klezmer]; FLAC (image+.cue)

Unread postby Mike1985 » 18 Mar 2020, 14:37


Artist: John Zorn / Masada Chamber Ensembles
Album: Bar Kokhba
Genre: Contemporary Jazz, Klezmer
Label: Tzadik
Released: 1996
Quality: FLAC (image+.cue)
Tracklist:
  CD 1:
 1. Gevurah 6:55
 2. Nezikin 1:51
 3. Mahshav 4:33
 4. Rokhev 3:10
 5. Abidan 5:19
 6. Sheloshim 5:03
 7. Hath-Arob 2:25
 8. Paran 4:48
 9. Mahlah 7:48
 10. Socoh 4:07
 11. Yechida 8:24
 12. Bikkurim 3:25
 13. Idalah-Abal 5:05

  CD 2:
 1. Tannaim 4:39
 2. Nefesh 3:33
 3. Abidan 3:13
 4. Mo'ed 4:59
 5. Maskil 4:41
 6. Mishpatim 6:46
 7. Sansanah 6:56
 8. Shear-Jashub 2:06
 9. Mahshav 4:50
 10. Sheloshim 6:45
 11. Mochin 13:11
 12. Karaim 3:39

DOWNLOAD FROM FILECAT.NET >>>

Return to “Modern Creative, Third Stream (lossless - FLAC, APE, etc.)”